Net na het overlijden

Als je kindje overlijdt bij de geboorte, dan duiken er plots ook veel praktische vragen op waar je als jonge ouder nog nooit hebt bij stilgestaan. Mag ik mijn kindje een naam geven? Mag ik mijn kindje begraven? Heb ik recht op bevallingsverlof? Je hebt meestal maar enkele dagen tijd om belangrijke beslissingen te nemen. De antwoorden op de meeste vragen zijn afhankelijk van het 'statuut' van je kindje. De Belgische wetgeving onderscheidt 3 situaties:

 1. Je kindje werd levenloos geboren na een zwangerschapstermijn van minder dan 180 dagen.
 2. Je kindje werd levenloos geboren na een zwangerschapstermijn van meer dan 180 dagen.
 3. Je kindje werd levend geboren. De aanwezige arts of vroedvrouw bepaalt of je kindje levend geboren werd.
 1. FORMALITEITEN

In België moet iedere geboorte en overlijden aangegeven worden aan de dienst van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de geboorte en het overlijden plaats vond.

De gemeente waar de ouders wonen wordt door de eerstgenoemde gemeente automatisch verwittigd bij het overlijden van het kind, maar dit is niet het geval voor een doodgeboren baby.

 

Mijn kindje is doodgeboren voor een zwangerschapsduur van 180 dagen 

Beneden een zwangerschapstermijn van 180 dagen moet je geen verplichte formaliteiten vervullen als je kindje doodgeboren is.

Vanaf 1 april 2019 hebben ouders na een zwangerschapsduur van 140 dagen tot en met 179 dagen wel de keuze om hun kindje wettelijk aan te geven. Men spreekt hier van 140 dagen na de bevruchting. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt op basis van een medisch attest van het ziekenhuis en op verzoek van de ouders een akte van een levenloos kind op. Het kindje wordt enkel ingeschreven in de overlijdensregisters, geen officiële registratie in het geboorteregister.  Sinds 1 april 2019 is het ook mogelijk een voornaam aan je kindje te geven. (familienaam is niet voorzien in de wet)

 

Mijn kindje is doodgeboren na een zwangerschapsduur van 180 dagen of meer 

 

Wanneer je baby sterft na de geboorte, ook al leefde je kind slechts heel kort en je was ongehuwd op het ogenblik van de geboorte, blijft de erkenning van de vader geldig, indien deze erkenning plaatsvond voor de geboorte. Bij doodgeboorte geldt de erkenning door de vader echter niet. Als het je te moeilijk lijkt zelf je kindje te gaan aangeven, kan je ook een ander 'bevoegd persoon' vragen die taak over te nemen. Dit zou bijvoorbeeld een broer of zus, grootouder of kennis kunnen zijn. Soms wordt de registratie ook gedaan door iemand van het ziekenhuis of de begrafenisondernemer zelf.

De dokter of vroedvrouw die aanwezig was bij de bevalling zal een attest van doodgeboorte opmaken dat moet worden afgegeven bij de Burgerlijke Stand. Dit gebeurt meestal binnen de drie dagen na de bevalling. De registratieambtenaar zal ook vragen naar:

 • de naam van de moeder, geboorteplaats en -datum
 • de naam van de vader, geboorteplaats en -datum
 • de dag en het uur van de bevalling.
 •  

Hierna krijg je een wit attest, het zogenaamde 'Verlof tot Begrafenis en Vervoer’ of ‘Verlof tot Crematie en Vervoer'. Dit attest is nodig om je baby te mogen begraven of cremeren en het moet worden afgegeven aan degene die de begrafenis organiseert, de begrafenisondernemer of het ziekenhuis.

Vroeger kreeg een doodgeboren kindje geen naam. In het trouwboekje werd alleen 'Levenloos  aangegeven  van  het   mannelijk/vrouwelijk   geslacht'   genoteerd.  Voor veel ouders was dit heel pijnlijk. Daarom heeft de vereniging er ook voor geijverd om deze tekst aan te passen.

Sinds 4 juli 1999 heb je wel het recht om je kindje (een) voorna(a)m(en) te geven. Sinds 1 april 2019 is het ook mogelijk om een achternaam te geven vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen na de bevruchting. Je moet het kindje wettelijk aangeven op de burgerlijke stand van de geboorteplaats. Zij maken een akte van ‘levenloos aangegeven kind’ op. Het kindje wordt enkel ingeschreven in de overlijdensregisters, geen officiële registratie in het geboorteregister.

Het registreren van de dood van een pasgeboren baby

Wanneer je baby sterft na de geboorte, ook al leefde je kind slechts heel kort, moet zowel de geboorte als het overlijden geregistreerd worden. Je begeleidende dokter zal je een overlijdensattest bezorgen. Dit attest moet binnen de drie dagen na het overlijden van je baby bezorgd worden bij de Burgerlijke Stand. De registratieambtenaar zal ook vragen naar:

 • de naam, geboorteplaats en -datum van de moeder
 • de naam, geboorteplaats en -datum van de vader
 • de dag en het uur van de bevalling, de dag en het uur van het overlijden van de baby (dit staat vermeld op het overlijdensattest).

 

De registratieambtenaar zal zowel de voorna(a)m(en) als de familienaam van je kindje inschrijven. De ambtenaar zal je uittreksels uit de Overlijdensakte meegeven die vrij van zegel zijn. Indien je dit wenst, kan je één exemplaar houden. De registratieambtenaar zal je nadien een wit attest geven, het zogenaamde Verlof tot Begrafenis en Vervoer of Verlof tot Crematie en Vervoer. Dit attest is nodig om je

baby te mogen begraven of cremeren en het moet worden afgegeven aan de begrafenisondernemer of aan het ziekenhuis indien dit de begrafenis organiseert.


Je kindje werd levend geboren


Het is de aanwezige arts of vroedvrouw die vaststelt of je kindje levend geboren werd. Hoe vreemd het ook lijkt, de zwangerschapsduur speelt hier geen enkele rol.
Er moet een geboorteakte en een overlijdensakte opgemaakt worden, ongeacht de zwangerschapsduur of het geboortegewicht.
Indien de aangifte van de geboorte op de burgerlijke stand samen met deze van het overlijden wordt gedaan, dan wordt het kind enkel ingeschreven in het overlijdensregister. Artsen hebben soms hun eigen interpretatie over 'levend' of 'dood'. Dikwijls wordt er een beslissing genomen 'in het belang van de ouders' zonder hen daarin te kennen.  Misschien vanuit de overtuiging ouders niet te willen belasten met de administratieve rompslomp. Nochtans maakt die beslissing voor de ouders een wereld van verschil.


Deze teksten zijn louter informatief. Er kan hoe dan ook geen juridische afdwingbaarheid op gebaseerd worden.
Wens je meer info over je persoonlijke situatie, stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..